top of page

Interna

Magdalena Pływaczewska Jakubowska internistka.jpg

INTERNISTA

Dr.n.med. Izabela Pływaczewska

Jakubowska

 

 

Specjalistka chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z kardiologii

 

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne  w dziedzinie chorób wewnętrznych odbywała w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

 

W trakcie specjalizacji uczestniczyła w studiach doktoranckich, które zakończyła obroną pracy doktorskiej dotyczącej ostrej zatorowości płucnej. W 2021 r.  uzyskała tytuł specjalistki chorób wewnętrznych.

 

Obecnie jest w trakcie specjalizacji z kardiologii, którą odbywa w Klinice Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku.  Ma doświadczenie w diagnostyce i leczeniu zarówno w opiece szpitalnej jak i ambulatoryjnej.

Leczone choroby:

 • nadciśnienie tętnicze,

 • przewlekły zespół wieńcowy

 • niewydolność serca,

 • zatorowość płuca

 

Ukończone szkoły Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski;

Studia doktoranckie na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

Praca doktorska pt. Walidacja laboratoryjnych parametrów funkcji nerek

w ocenie rokowania u pacjentów z ostrą zatorowością płucną

 

Staż w ramach międzynarodowej wymiany doktorantów i kadry akademickiej (program PROM)- Internal and Cardiovascular Medicine-Stroke Unit, Hospital Santa Maria della Misericordia di Perugia, Włochy

Publikacje :

 • A Comparison of GFR Calculated by Cockcroft-Gault vs. MDRD Formula in the Prognostic Assessment of Patients with Acute Pulmonary Embolism. Pływaczewska M, Jiménez D, Lankeit M, Pruszczyk P, Kostrubiec M. Dis Markers. 2021 Dec 8;2021; doi: 10.1155/2021/6655958 (IF 3,434)

 • The Prognostic Value of Renal Function in Acute Pulmonary Embolism-A Multi-Centre Cohort Study. Kostrubiec M, Pływaczewska M, Jiménez D, Lankeit M, Ciurzynski M, Konstantinides S, Pruszczyk P. Thromb Haemost. 2019 Jan;119(1):140-148. (IF 4,952)

 • Does kidney function matter in pulmonary thromboembolism management?  Pływaczewska  M, Pruszczyk P, Kostrubiec M. Cardiol J. 2021 Jan 20. doi: 10.5603/CJ.a2021.0005. (IF 2,737)

 • Two in one: unexpected acute pulmonary embolism detected by cardiovascular magnetic resonance (CMR) in a patient with myocarditis.  M.Pływaczewska, D. Piotrowska-Kownacka, O. Zdończyk,  K. Jankowski, M. Koczaj-Bremer, M. Gołębiowski, P. Pruszczyk.  Cardiology Journal. 2017;24(1):96-97. doi:10.5603/CJ.2017.0013 . (IF 1,130)

 • Age‑adjusted plasma D‑dimer levels in suspected acute pulmonary embolism: a retrospective, single‑center study. Kozłowska M, Pływaczewska M, Ciurzyński M, Pacho S, Paczyńska M, Truszewski Z, Kostrubiec M, Wyzgał A, Palczewski P, Koć M, Matuszewicz D, Pruszczyk P.  Polish Archives of Internal Medicine. 2017 Jan 10;127(1):36-40. doi: 10.20452/pamw.3886 (IF 2,03)

 • TRPG/TAPSE a novel parameter for stepwise  echocardiographic risk stratification in normotensive patients with acute pulmonary embolism. Ciurzyński M,  Kurnicka K, Lichodziejewska B, Kozłowska M, Pływaczewska M, Sobieraj P, Dzikowska-Diduch O, Goliszek S, Bienias P,  Kostrubiec M, Pruszczyk P. Circulation Journal. 2018 Jan 26.doi:10.1253/circj.CJ-17-0940 (IF 3,544 pkt)

 • d-Dimer Assessment Improves the Simplified Pulmonary Embolism Severity Index for In-Hospital Risk Stratification in Acute Pulmonary Embolism. Kozłowska M, Pływaczewska M, Koć M, Pacho S, Wyzgał A, Zdończyk O, Furdyna A, Ciurzynski M, Kur-nicka K, Jankowski K, Lipinska A, Palczewski P, Bienias P, Pruszczyk P. Clin Appl Thromb Hemost. 2018 Nov;24(8):1340-1346. (IF 1,852)

 • Acute ST-segment elevation myocardial infarction treated with delayed angioplasty in a patient with anomalous origin of the right coronary artery in the early phase after kidney transplantation. M. Roik, D. Wretowski, A. Łabyk, M. Kostrubiec, M. Pływaczewska,
  R. Sawicki, K. Jankowski, P. Pruszczyk - Advances in Interventional Cardiology 2014, 10,  (IF 0,148 pkt)

 

 1. Znajomość języków - język angielski

Tel: 123-456-789

bottom of page